Algemene voorwaarden

1 - Toepassing en Uitzonderingen

 • Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de rechten en verplichtingen te definiëren van Emodou SRL (de "verkoper") en de koper/gebruiker (de "klant"), in het kader van online verkoop van de artikelen die worden aangeboden op de website emodou.be. Er kan alleen van worden afgeweken door een uitdrukkelijke overeenkomst die schriftelijk is vastgelegd.

  Emodou SRL levert aan klanten in landen over de hele wereld waar Bpost-levering beschikbaar is.

2 - Bestellingen

Nadat de gewenste artikelen zijn geselecteerd en voordat de bestelling wordt bevestigd, ziet de klant een samenvatting van de bestelling op het scherm, met onder meer de geselecteerde artikelen en de totale prijs (inclusief verzendkosten) die de klant moet betalen.

De bestelling wordt pas definitief bevestigd na betaling door de klant.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te bevestigen in geval van:

Niet-beschikbaarheid van het bestelde artikel;
Bestaande geschillen met de klant;
Volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de klant;
Weigering van autorisatie voor betaling met creditcard door bankinstellingen.

3 - Prijzen en Betaling

De prijzen van de artikelen op de website worden aangegeven in euro's en zijn inclusief BTW en andere belastingen die verschuldigd kunnen zijn in het land van de verkoper (met uitzondering van eventuele invoerrechten die verschuldigd kunnen zijn in het land van de klant en die voor hun rekening zijn).

De verzendkosten worden duidelijk aangegeven op de samenvatting van de bestelling, die ook het totale bedrag (inclusief verzendkosten) vermeldt dat door de klant verschuldigd is.

Betalingen worden verricht in samenwerking met Stripe en Paypal. Deze geautoriseerde partners garanderen het veilige gebruik van de creditcard van de klant op internet. De creditcardgegevens van de klant worden verwerkt via een SSL (Secured Socket Layer) verbinding. De verkoper accepteert betalingen via Bancontact online en creditcard (MasterCard, PayPal en Visa). Het bedrag wordt bij het bestellen van het artikel(en) in rekening gebracht.

Na betaling wordt een ontvangstbewijs met een samenvatting van de bestelling per e-mail en op papier bij de levering aan de klant overhandigd. De samenvatting van de bestelling wordt per e-mail verzonden samen met de bevestiging van de bestelling.

4 - Voorwaarden, Levertijden en Kosten

4.1 Aangeboden producten

De producten die te koop zijn op Emodou.be zijn: knuffels, boeken en dozen.

4.2 Identité d’entreprise

De website emodou.be wordt geëxploiteerd door het bedrijf Emodou SRL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres:
Emodou SRL
Route de Hockai 32
4845 Jalhay (Belgique)
N° de TVA : BE 0772.740.008

Als u contact wilt opnemen met Emodou SRL, is het contact-e-mailadres: [email protected] Technische ondersteuning is ook beschikbaar om uw vragen te beantwoorden op het volgende nummer: +32 (0) 4 283 30 22 of +32 (0) 499432122 van maandag tot vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.

5 - Levering

Afhankelijk van het bezorgadres kan de klant zijn bestelling direct thuis laten bezorgen door Bpost of zijn pakket ophalen via click-and-collect.

De verkoper zal zijn best doen om de bestelling binnen een maximum van 10 dagen na de online validatie van de bestelling door de klant te verzenden.

Emodou SRL levert aan klanten in landen over de hele wereld waar Bpost-levering beschikbaar is.

De verzendkosten zijn een vast bedrag en worden vermeld op de samenvatting van de bestelling, die de klant voorafgaand aan de validatie van de bestelling te zien krijgt. Voor leveringen buiten de Europese Unie moet de klant rekening houden met eventuele extra kosten (belastingen, invoerrechten of douanerechten). Deze kosten worden, indien van toepassing, rechtstreeks door de vervoerder in rekening gebracht.

6 - Herroepingsrecht en Retourneren

6.1 Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen door naar de "Mijn Account" sectie op emodou.be te gaan en de daar aanwezige procedure te volgen. Retourzendingen kunnen tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling worden gedaan. In dit geval stuurt de klant de artikelen, op eigen kosten, terug in hun originele verpakking en in hun originele staat, ongedragen en ongewassen, naar het volgende adres: Emodou SRL, Route de hockai 32, 4845 Jalhay (België). De artikelen moeten alle labels bevatten: de ingenaaid labels evenals alle verpakkingslabels en moeten in perfecte, ongebruikte en onvervuilde staat zijn.

Ze moeten vergezeld gaan van het retourformulier, dat kan worden afgedrukt vanuit de "Mijn Account" sectie. De terugbetaling van de geretourneerde artikelen zal uiterlijk 15 dagen na ontvangst ervan door de verkoper worden uitgevoerd. Leverings- en retourkosten zijn voor rekening van de klant en worden niet terugbetaald.

Onder voorbehoud van naleving van de bovenstaande voorwaarden, zijn er geen uitzonderingen op het herroepingsrecht.

Voor defecte artikelen is de procedure hetzelfde, maar de verkoper vergoedt de volledige kosten van levering en retourzending, mits er bewijs van betaling is.

6.2 Klachten en Retourzendingen

De verkoper besteedt speciale aandacht aan de verpakking en bescherming van de verzonden artikelen. In geval van een klacht over de staat waarin de artikelen zijn geleverd of in geval van ontbrekende artikelen, moet de klant dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan de Consumentenservice melden.

Deze kennisgeving kan per e-mail ([email protected]), telefoon (+32 (0)499 43 21 22, van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur) of per gewone post naar de aandacht van de Consumentenservice (Route de Hockai 32, 4845 Jalhay, België) worden gestuurd.

De klant stuurt de artikelen, ongedragen en ongewassen, terug in hun originele verpakking en in hun originele staat naar het volgende adres: Emodou SRL, Route de Hockai 32, 4845 Jalhay, België. De artikelen moeten alle labels hebben: de ingenaaid labels evenals alle verpakkingslabels. Ze moeten vergezeld gaan van een leveringsbon (beschikbaar in de bestelling). De terugbetaling van de geretourneerde artikelen zal uiterlijk 15 dagen na ontvangst ervan door de verkoper worden uitgevoerd. Retourzendingen van defecte of incorrecte artikelen zijn voor rekening van de verkoper.

Tenzij er een geldige reden is, wordt elke klacht die na 14 dagen na ontvangst van de bestelling wordt ingediend, als niet-ontvankelijk beschouwd.

7 - Garantie

 • De verkoper garandeert dat alle artikelen volledig voldoen aan de specificaties vastgesteld door Emodou SRL.

  Al onze artikelen zijn gegarandeerd voor 2 jaar voor eventuele fabricagefouten. Elke terugbetaling wordt pas gedaan na validatie van het defect door Emodou SRL.

  Emodou SRL zorgt ervoor dat de producten en/of diensten voldoen aan het contract, de specificaties aangegeven in het aanbod, de redelijke eisen van kwaliteit en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of voorschriften van de autoriteiten die op de datum van de totstandkoming van het verkoopcontract bestaan.

  Een garantie aangeboden door Emodou SRL doet geen afbreuk aan de rechten en claims die de consument kan maken in geval van niet-naleving van de verplichtingen van Emodou SRL, veroorzaakt door Emodou SRL, op basis van de wet en/of het verkoopcontract op afstand.

8 - Bescherming van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens kunnen worden verzameld in de winkel of op emodou.be op de volgende locaties:

  Bij het aanmaken van een account in de winkel om te profiteren van het loyaliteitsprogramma.
  - Het aanmaken van een account voor een nieuwe klant op de site.
  - In de sectie "Mijn Account" van de site
  - In de check-out procedure van een bestelling op de site
  - Abonnement op de nieuwsbrief op de Homepage van de site
  - In de sectie "Mijn verlanglijst" van de site
  - Tijdens het bestelproces van de site, waarbij de klant eerder een account heeft aangemaakt
  - In de "e-reservering" sectie van de site

  De gegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  Bestellingen/aankopen (bestelvoorbereiding, bestelling levering, bestelling tracking, after-sales service voor bestellingen, e-reservering)
  Voor digitale marketingdoeleinden (e-merchandising op de site, het versturen van nieuwsbrieven en SMS-campagnes, gerichte reclame, wedstrijden)
  Beheer van het loyaliteitsprogramma
  Geolocatie
  Emodou SRL kan persoonlijke gegevens doorgeven aan externe dienstverleners voor de volgende behandelingen:

  De verwerking en levering van e-commerce bestellingen (via diverse vervoerders die door de klant zijn geselecteerd tijdens het selectieproces van de levering).
  De verwerking van e-reserveringen.
  Het verzenden van e-mail- en SMS-campagnes (via een verzendbeheerder).
  Het beheren van advertentiecampagnes op platforms zoals Facebook en Google.
  Het analyseren van klantgegevens om de diensten en producten van Emodou te verbeteren.
  De klant/consument heeft het recht om:

  Informatie op te vragen over de gegevens die Emodou over hen heeft (recht op toegang).
  De wijziging van persoonlijke gegevens die Emodou bezit aan te vragen (recht op rectificatie en recht op bezwaar).
  Het verzoek in te dienen om de persoonlijke gegevens die Emodou bezit te verwijderen (recht om vergeten te worden).
  Om deze rechten uit te oefenen, wordt de consument uitgenodigd om contact op te nemen met Emodou SRL via de volgende informatie:
  [email protected]
  Route de hockai 32, 4845 Jalhay – Belgique

  De consument kan ook hun persoonlijke informatie wijzigen via de "Mijn Account" sectie op emodou.be. Voor het beheer van nieuwsbriefabonnementen zal er een uitschrijflink zijn in de footer van elke nieuwsbrief die wordt verzonden door de Emodou-merken. De consument kan zich eenvoudig uitschrijven door op deze link te klikken.

  De bewaartermijn van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de activiteitengeschiedenis van de klant. Als de klant gedurende ten minste 6 jaar geen aankoop heeft gedaan, zullen hun gegevens worden verwijderd. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (inclusief GDPR-wetgeving).

  Emodou SRL verbindt zich ertoe alle beveiligingsmaatregelen te nemen waarover Emodou SRL beschikt om de persoonlijke gegevens van haar klanten te beschermen.

  Als een klant niet meer actief is, zal Emodou SRL zich engageren om hun gegevens na 6 jaar te verwijderen.

9 - Eigendomsclausule

 • De geleverde artikelen blijven eigendom van de verkoper totdat de prijs volledig en definitief is voldaan. In geval van niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de artikelen terug te nemen, automatisch en voor rekening van de klant.

10 - Toepasselijk recht, rechtsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil zal een minnelijke oplossing tussen partijen de voorkeur genieten. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil worden voorgelegd aan de klachtenbeheerssystemen.

Elke juridische actie zal worden gebracht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik in België.

Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web. Gegevensbescherming